Klachtenregeling geschillencommissie

’t Kreekeltje verzorgt de opvang van uw kind zo goed mogelijk. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de geleverde dienstverlening en u dit kenbaar wenst te maken. Als klant van ‘t Kreekeltje heeft u het recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Dit is bij wet geregeld. In dit artikel staat beschreven op welke manier u uw ontevredenheid kenbaar kunt maken. Wij vragen u, als u ontevreden bent over een medewerker of over een bepaalde gang van zaken binnen ‘t Kreekeltje, ons dit persoonlijk te laten weten. Wij kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen. Is er van uw kant echter sprake van een formele klacht, dan vragen wij u dit schriftelijk bij ons in te dienen. 

Het volledige protocol rondom klachten kunt u hier downloaden: