Peuterspeelzaal 'Olleke Bolleke'

Erkende VVE locatie


Gecertificeerd voor babygebarenStartgroep Olleke Bolleke

Op 28 augustus 2017 gaan we in Westdorpe werken met Startgroepen.


Uw peuter in de leeftijd van twee tot vier jaar mag vier of vijf ochtenden in de week komen spelen, ervaren en leren met leeftijdsgenootjes onder leiding van de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en in samenwerking met de leerkracht van groep 1. 


De startgroep biedt uw kind alle ontwikkelingskansen èn een goede aansluiting op de basisschool tegen een zeer

gereduceerd tarief!


Hoe werkt de startgroep:

• Peuters van twee tot vier jaar zijn welkom vier of vijf ochtenden per week

• Nauwe samenwerking tussen school en peuteropvang

• Kwaliteit, kennis en ervaring in het werken met zeer jonge kinderen

• Werken met Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

• Kosten: u neemt twee of drie dagdelen peuteropvang af en ontvangt 2 dagdelen gratis er bovenop! Dus wanneer u twee dagdelen de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf afneemt, krijgt u twee ochtenden gratis.

• Afhankelijk van uw inkomen zijn de netto-kosten van €0,25 per uur (minimum

inkomen) tot €0,62 per uur (modaal inkomen).

• Kleine groepen van maximaal 8 of 16 peuters

• Uitvoering door pedagogisch medewerker in samenwerking met de leerkracht

• Alleen toegankelijk voor kinderen wonend in Westdorpe(postcodebeleid)

• Hèt alternatief voor de Belgische kleuterscholen

• Naadloze aansluiting op de basisschool


Bent u nieuwsgierig geworden naar de Startgroep en het samenwerkingsproject

tussen scholengroep Perspecto en Kinderopvang 't Kreekeltje? Kom dan

snel een kijkje nemen bij Olleke Bolleke in Westdorpe.

U bent met uw kind(eren) meer dan welkom!