Tussen schoolse opvang bij BSO de Kreekels 

Tussenschoolse opvang

Om 12.00 uur worden de kinderen opgehaald door de pedagogisch medewerker(s) en word er bij de kreekels gezorgd voor een gezonde maaltijd. Deze bestaat uit boterhammen met daarna een beker melk. Na de maaltijd worden de kinderen weer naar school gebracht.


Tussenschoolse opvang geeft GEEN recht op kinderopvang toeslag.