Ziektebeleid

Wij verzoeken u geen ziek kind naar ‘t Kreekeltje te brengen. Kinderen met koorts, stijgende binnen een uur en hoger dan 38.5 graden. Indien uw kind vanwege ziekte niet komt, vragen wij dit zo spoedig mogelijk aan ‘t Kreekeltje te melden. Er dient altijd iemand bereikbaar te zijn die uw kind kan komen ophalen, in geval het op school of tijdens zijn/haar verblijf bij ‘t Kreekeltje ziek wordt. Wanneer uw kind ziek wordt tijdens schooluren, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan ons. Indien er bij ‘t Kreekeltje melding wordt gedaan door de school, dan zullen wij uw kind van school halen en contact met u opnemen om uw kind vervolgens op te halen.


Medicijnen worden alleen toegediend na overleg met de pedagogisch medewerkers. 

U dient hiervoor een formulier toediening medicijnen in te vullen en te ondertekenen.